Dengan CintaSayang888, anda disediakan dengan kemudahan kerana terdapat pelbagai kaedah deposit dan pengeluaran untuk anda untuk dipilih. Dengan talian serta pilihan offline disediakan untuk anda melalui bank panel kami, anda boleh memilih kaedah yang paling sesuai dengan anda.

Pilihan Perbankan
Had Transaksi (MYR) Masa Proses
Minimum Maksimum
Deposit
ATM / CDM 30.00 100,000.00 2 Minutes
Online Transfer
Transfer Bank Tempatan
Pengeluaran
Pengeluarn Cepat
50.00 5,000.00 8 Minutes
Transfer Bank Tempatan 50.00 50,000.00 8 Minutes

Nota-nota Penting:

  • Semua amaun maksimum adalah berdasarkan setiap urusniaga setiap hari.
  • Anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan kami untuk maklumat lanjut mengenai bank panel kami.
  • Semua deposit perlu dipertaruhkan sepenuhnya sebelum sebarang pengeluaran boleh dibuat. Sebarang permintaan pengeluaran wang dari deposit yang belum dipertaruhkan dengan perolehan 1 masa akan dikenakan bayaran admin sebanyak 10%.
  • Anda dinasihatkan untuk menyimpan resit bank atau ID rujukan transaksi kerana kami mungkin memintanya sebagai bukti pembayaran.
  • Melampirkan bukti deposit bersama-sama dengan tiket deposit anda akan mengurangkan kelewatan transaksi deposit.
  • Pengesahan Standard akan diminta semasa memproses sebarang pengeluaran daripada akaun anda.
  • Pengeluaran wang yang besar, jumlah pengeluaran melebihi had harian untuk pengeluaran dibuat kepada bank-bank asing mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memproses.
  • Jika bonus / promosi digunakan, sila sedar akan keperluan perolehan yang berkaitan sebelum meminta untuk pengeluaran.
  • Pengeluaran akan memerlukan masa pemprosesan lebih lama jika pertaruhan diletakkan di Casinos Gameplay diperlukan untuk pengiraan perolehan pemain.